Tado liudijimas

Tai perdavimas vykstantis be galo lėtai ir
be galo giliai,
nes tam skirta visa amžinybė
… ir jauti kaip skrieji
nesuvokiamu greičiu.